Dịch vụ làm giấy miễn thị thực cho người nước ngoài

 GIẤY TỜ MIỄN VISA VIỆT NAM 

 STT 

 HỒ SƠ 

 NGƯỜI NƯỚC NGOÀI – HÔN NHÂN VIỆT NAM VỚI VIỆT NAM 

Đầu tiên

Hộ chiếu (bản gốc)

2

2 ảnh 4 × 6

3

Hộ khẩu và chứng minh nhân dân của người Việt Nam (sao y bản chính)

4

Bản sao giấy đăng ký kết hôn (trường hợp đăng ký kết hôn nước ngoài thì phải hợp pháp hóa lãnh sự)

 TRƯỜNG HỢP CON CỦA VIỆT KIỀU 

Đầu tiên

Hộ chiếu (bản gốc)

2

2 ảnh 4 × 6

3

Sổ hộ khẩu và chứng minh nhân dân của mẹ (sao y bản chính)

4

Giấy khai sinh (Nếu là giấy khai sinh nước ngoài thì phải được hợp thức hóa)

 TÌNH HUỐNG VIỆT NAM KỲ DIỆU. 

Đầu tiên

Hộ chiếu (bản gốc)

2

2 ảnh 4 × 6

3

Giấy khai sinh hoặc CMND Việt Nam (photo)

4

Sổ hộ khẩu và chứng minh nhân dân của người thân (sao y bản chính)

 

 THỜI GIAN VÀ CHI PHÍ  LÀM GIẤY MIỄN VISA 

 Loại hình dịch vụ 

 Thời gian làm việc 

 Thời hạn của thẻ 

 Thời gian lưu trú 

 Giá bán 

Thẻ miễn thị thực

5-7 ngày

5 năm

90 ngày cho mỗi lần nhập cảnh

 Tiếp xúc 

Gọi ngay bây giờ  1900 3498  được  Visa VietnamBooking  tư vấn thủ tục thủ tục giấy tờ miễn thị thực nhanh nhất . 

Người nước ngoài có vợ / chồng / con cái / bố mẹ là người Việt Nam hoặc định cư ở nước ngoài với người thân là người Việt Nam có thể xin miễn thị thực Việt Nam tối đa 5 năm và có thể được bảo lưu. lưu trú trong 90 ngày cho mỗi lần nhập cảnh.

Dịch vụ làm giấy miễn thị thực cho người nước ngoài

 GIẤY TỜ MIỄN VISA VIỆT NAM 

 STT 

 HỒ SƠ 

 NGƯỜI NƯỚC NGOÀI – HÔN NHÂN VIỆT NAM VỚI VIỆT NAM 

Đầu tiên

Hộ chiếu (bản gốc)

2

2 ảnh 4 × 6

3

Hộ khẩu và chứng minh nhân dân của người Việt Nam (sao y bản chính)

4

Bản sao giấy đăng ký kết hôn (trường hợp đăng ký kết hôn nước ngoài thì phải hợp pháp hóa lãnh sự)

 TRƯỜNG HỢP CON CỦA VIỆT KIỀU 

Đầu tiên

Hộ chiếu (bản gốc)

2

2 ảnh 4 × 6

3

Sổ hộ khẩu và chứng minh nhân dân của mẹ (sao y bản chính)

4

Giấy khai sinh (Nếu là giấy khai sinh nước ngoài thì phải được hợp thức hóa)

 TÌNH HUỐNG VIỆT NAM KỲ DIỆU. 

Đầu tiên

Hộ chiếu (bản gốc)

2

2 ảnh 4 × 6

3

Giấy khai sinh hoặc CMND Việt Nam (photo)

4

Sổ hộ khẩu và chứng minh nhân dân của người thân (sao y bản chính)

 THỜI GIAN VÀ CHI PHÍ  LÀM GIẤY MIỄN VISA 

 Loại hình dịch vụ 

 Thời gian làm việc 

 Thời hạn của thẻ 

 Thời gian lưu trú 

 Giá bán 

Thẻ miễn thị thực

5-7 ngày

5 năm

90 ngày cho mỗi lần nhập cảnh

 Tiếp xúc 

Gọi ngay bây giờ  1900 3498  được  Visa VietnamBooking  tư vấn thủ tục thủ tục giấy tờ miễn thị thực nhanh nhất . 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *