Theo Nghị định số 11/2016 / NĐ-CP, người lao động là công dân nước ngoài vào làm việc cho doanh nghiệp tại Việt Nam phải có giấy phép lao động. Khi đó, chi phí lương mới được tính vào chi phí hợp lý.

 CÁC LOẠI GIẤY PHÉP LÀM VIỆC: 

  • Cấp mới giấy phép lao động.
  • Cấp lại giấy phép lao động.
  • Không thuộc diện cấp giấy phép lao động: Theo quy định tại Điều 7 Nghị định 11/2016 / NĐ-CP, có nhiều trường hợp được miễn giấy phép lao động, nhưng yêu cầu người lao động nước ngoài phải làm thủ tục xác nhận. với Sở Lao động Thương binh và Xã hội.

Dịch vụ làm giấy phép lao động cho người nước ngoài

 GIẤY PHÉP LÀM VIỆC CHO NGƯỜI NƯỚC NGOÀI 

 STT   HỒ SƠ 
01 Bản sao hộ chiếu hoặc giấy tờ hợp lệ khác thay thế hộ chiếu hợp lệ
02 Ảnh 4 × 6 (phông nền trắng)
03 Đơn xin giấy phép lao động
04 Đơn cử đi lao động nước ngoài.
05 Lý lịch tư pháp việt nam
06 Lý lịch tư pháp nước ngoài
07 Bằng cấp liên quan
08 Giấy khám sức khỏe tại một trong các bệnh viện: Chợ Rẫy, Thống Nhất, Pháp Việt, 115, Vạn Hạnh, Columbia

 GIA HẠN GIẤY PHÉP LÀM VIỆC CẦN HẾT HẠN (VỚI CÔNG TY ĐANG LÀM VIỆC) 

 STT   HỒ SƠ 
01 Giấy phép lao động cũ (bản gốc)
02 giấy khám sức khỏe
03 Ảnh 4 × 6 (phông nền trắng)
04 Hợp đồng lao động

 CẤP GIẤY PHÉP LÀM VIỆC HẾT HẠN (VỚI CÔNG TY ĐANG LÀM VIỆC) 

 STT   HỒ SƠ 
01 Ảnh hộ chiếu)
02 Ảnh 4 × 6 (phông nền trắng)
03 giấy khám sức khỏe
04 Giấy phép lao động cũ (bản gốc)
05 Lý lịch tư pháp nước ngoài, lý lịch tư pháp Việt Nam
06 Bằng cấp liên quan
07 Giấy phép kinh doanh (bản sao)
08 Hợp đồng lao động

 THỜI GIAN VÀ CHI PHÍ XIN GIẤY PHÉP LÀM VIỆC 

 Dịch vụ   Thời hạn của giấy phép lao động   Thời gian làm việc   Giá cả 
Giấy phép lao động cho người nước ngoài 2 năm 5-8 tuần tiếp xúc

Xin giấy phép lao động cho người nước ngoài tốn nhiều thời gian và thủ tục tương đối phức tạp. Để được tư vấn và hỗ trợ áp dụng  giấy phép lao động cho người nước ngoài , gọi ngay bây giờ  1900 3498. 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *